Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sahtiverkko

Sahdista ja sahtiseuroista

Paikallisia sahtiseuroja

Viimeaikaisia kuvia

Featured Products

Sahdinvalmistuksen SM-kilpailujen säännöt

  • Sahdinvalmistuksen ainoan virallisen SM-kisan järjestää itseoikeutetusti Suomen Sahtiseura ry.
  • Kilpailun johtajana toimii Suomen Sahtiseuran puheenjohtaja tai hallituksen valitsema henkilö.
  • Kilpailu pidetään vuosittain. Kunnat yhdessä paikallisyhdistyksen kanssa anovat Suomen sahtiseuralta oikeutta toimia sahdinvalmistuksen suomenmestaruuskilpailun pitopaikkakuntana.
  • Kilpailu on avoin kaikille perinteiseen tapaan sahtia valmistaville. Teollisesti valmistettu sahti ei kuulu kilpailun piiriin.
  • Kesällä pidettävään loppukilpailuun, jonka paikkakunnan Suomen Sahtiseuran hallitus päättää vuosittain, kelpuutetaan alkukarsintojen perusteella Suomesta yksi edustaja pitäjää kohti. Ulkomaalaisten osanotto-oikeuden ratkaisee Suomen Sahtiseuran hallitus.
  • Alkukarsinnat järjestetään pitäjäkohtaisesti. Kustakin pitäjästä loppukilpailuun selviytynyt on ilmoitettava kilpailun johtajalle vuosittain viimeistään 30.7. Sahdintekijän on oltava läsnä kisoissa. Pitäjä-kohtaisten arvosteluraatien valinnassa koordinaattorina toimii Suomen Sahtiseuran hallitus. Pitäjäraadit voivat järjestää alkukarsinnan parhaaksi katsomallaan tavalla.
  • Suomen Sahtiseuran hallitus vastaa palkintojen hankinnasta ja huolehtii siitä, että ne ovat kilpailun arvoa vastaavat.
  • Kilpailun arvostelulautakuntaa kutsutaan juryksi. Sen puheenjohtajana toimii kilpailun johtaja, kuitenkin ilman äänestysoikeutta. Juryn muodostaa lisäksi yksi edustaja kustakin loppukilpailuun osallistuvasta pitäjästä, ja Suomen Sahtiseuran päätöksestä myös mahdollinen ulkomaalaisedustaja.

  • Parhaan sahdin valinta tapahtuu seuraavasti: Kukin juryn jäsen asettaa loppukilpailuun kelpuutetut sahdit paremmuusjärjestykseen. Arvostelussa ratkaisevana on kunkin juryn jäsenen ko. sahdista saama subjektiivinen, monipuolinen yleisvaikutelma. Tasasijoitukset eivät ole mahdollisia. Kukin jäsen antaa parhaaksi katsomalleen sahdille sijoituspisteeksi 1, toisella 2, kolmannelle 3 jne. Juryn jäsenten antamat sijoituspisteet lasketaan yhteen, ja vähiten pisteitä saanut sahti on voittaja. Sen valmistaja on ko. vuoden perinteisen sahdinvalmistuksen Suomen-mestari.
  • Henkilökohtaisten palkintojen lisäksi jaetaan ikuisesti kiertävä kiertopalkinto (kuvassa), johon mestarin nimi ikuistetaan.  

Kilpailijan vakuutus

Jokainen kilpailija tuo itse sahtinsa kisapaikalle ja allekirjoittaa seuraavan vakuutuksen.


Vakuutan, että olen tehnyt sahdin itse ja käyttänyt sahdinvalmistuksessa ainoastaan sallittuja, perinteenmukaisia raaka-aineita; viljatuotteita tai maltaita, katajaa, olkia, hiivaa, vettä, humalaa. En ole lisännyt sahtiini muita siihen kuulumattomia apuaineita, kuten esim. sokeria.

Hyväksyn, että Suomen sahtiseura voi tarvittaessa tarkastaa sahdintekopaikan ja -välineet.


Paikkakunta ja päiväys


Allekirjoitus

Nimenselvennös

puhelin 

0